Hohn-Joseph-Temple
Nieuwsbrief
Zalen
Contact
Ligging
Welkom
Agenda Lillo
Highlights
Omgeving
Openingsuren
Info
Mogelijkheden

Lillo-Fort


Oorspronkelijk een vesting gebouwd in opdracht van Prins Willem van Oranje (ook gekend als de Vader des Vaderlands), als onderdeel van de verdediging van de Nederlanden tegen de Spanjaarden.


Die militaire en politieke betekenis zou er zelfs toe leiden dat de Nederlandse troepen Lillo-Fort pas in 1839 verlieten, 9 jaar na de Belgische onafhankelijkheid. 

Napoleon Bonaparte


In de strijd om de Europese overmacht beschouwde Napoleon Antwerpen als

"een pistool gericht op het hart van Engeland".

Hij bouwde Lillo-Fort, samen met Fort Liefkenshoek aan de oevers van de Schelde uit tot volwaardige forten.  Dat was zijn strategische verdediging tegen de Engelsen indien die zouden overwegen de Schelde op te varen richting Frankrijk. 

Vandaag is het grootste deel van het fort bewaard gebleven en geklasseerd.


"Lillo, 500 Jaar Europese geschiedenis".  

Webdesign & hosting by John-Joseph-Temple

KLIK  OP

FOTO'S OM TE

VERGROTEN

LANDSHUIS

LILLO

 HET GAZETJE

Historisch

Infrastructuur

Contact

Ligging

HOME

Agenda

Het Marshall-plan


Na de Tweede Wereldoorlog besliste de Amerikaanse regering onder impuls van de Minister van Buitenlandse Zaken Marshall, om Europa te steunen in de wederopbouw.

Gezien de Antwerpse Haven quasi ongeschonden uit de oorlog was gekomen, werd beslist om te investeren in chemische industrie.

Tot op vandaag bevindt zich in Antwerpen de tweede grootste concentratie aan chemische bedrijven ter wereld.


Voor die gigantische investeringen moesten echter 4 Polderdorpen verdwijnen :  Lillo, Oorderen, Oosterweel en Wilmarsdonk.

Lillo-Fort bleef gespaard omdat het maritiem geen betekenis had.  In 1981 werd het dorp geklasseerd als monument en dorpsgezicht, waardoor de toekomst werd verzekerd.


Momenteel wordt hard gewerkt aan het Sigma-Plan.  Een project waarbij de hele Schelde-delta zal beschermd worden tegen extreem hoge waterstanden.  Omwille van de klassering van Lillo-Fort was dit niet eenvoudig.  In elk geval zal het dorp behouden blijven, alsook de jachthaven en de natuurlijke omgeving.

Highlights

Sfeerbeeld

Openingsuren

INFORMATIE

Mogelijkheden